SimPlanner Service

SimPlanner Service

SimPlanner Service er planlægningsværktøjet til servicevirksomheder med mange eksterne installations- og serviceopgaver. SimPlanner Service giver dig blandt andet følgende fordele:

Du kan se, hvilke medarbejdere der er optaget af hvad og hos hvem

Du får et enkelt, grafisk billede, hvor du i venstre side kan se listen over medarbejdere (eventuelt inddelt efter kompetencer og arbejdsområder), og til højre kan se, hvilke type opgaver, de er optaget af. I den tilknyttede kalenderfunktion kan du straks se, hvilket tidsrum medarbejderen er optaget i, og samtidig kan du se, hvilken kunde vedkommende befinder sig hos.

Du kan oprette opgaver, uden at skulle ind i økonomisystemet

Du opretter nemt en ny opgave ved at klikke på tidslinjen ud for den pågældende medarbejder, og hvis du senere får brug for at flytte opgaven til et andet tidspunkt eller en anden medarbejder, gør du det ved at trække opgavebjælken med musen fra et sted til et andet. SimPlanner Service integrerer med jeres økonomisystem, og derfor skal du kun oprette opgaverne ét sted. Styrken ved SimPlanners integration er, at du frit kan vælge, om du ønsker at oprette en ny kunde i SimPlanner eller i dit økonomisystem. Farvemarkører gør det desuden let at se, om en opgave er planlagt, i gang eller allerede afsluttet.

Du kan fakturere løbende, i takt med at medarbejderne afslutter opgaverne

Med SimPlanner Service kan dine medarbejdere i marken registrere timer og vareforbrug online via for eksempel en smartphone, tablet eller pc, mens de er hos kunden. På den måde undgår du lettere fejlregistreringer, og at der er timer eller vareforbrug, du aldrig får registreret. Samtidig har du fakturagrundlaget klar, så snart medarbejderen har afsluttet en opgave, og dokumentationen af opgaverne er altid i orden. Medarbejderen udfylder også nødvendige servicerapporter og SKS-skemaer online, hvorefter de automatisk bliver gemt i SimPlanner på den relevante opgave.

Du kan let styre varebeholdningen og genbestilling til bilerne

Når medarbejderne registrerer vareforbrug, opdaterer SimPlanner Service automatisk oplysninger om jeres varebeholdning, og du kan let se, om du eksempelvis skal bestille nye varer til bilerne. Samtidig betyder det samlede overblik over kommende opgaver, at du får mulighed for at forudse, om I er ved at løbe tør for bestemte varer. SimPlanner har desuden direkte link til visse grossister, så genbestillingen til bilen foregår automatisk.

Du får overblik over servicehistorikken på specifikke maskiner og hos specifikke kunder

SimPlanner Service giver dig et billede af, hvilke maskiner, der skal serviceres hvornår. Måske er der lovgivningsmæssige krav til servicering med bestemte intervaller, og med SimPlanner Service kan du altid se, hvilke opgaver der venter. Det betyder også, at hvis en af dine medarbejdere for eksempel kører til Nordjylland for at servicere en maskine, så kan du se, om der er andre kunder i samme område, I passende kan svinge ind forbi ved samme lejlighed. Enkelte SimPlanner Service-kunder udnytter links til Google Maps, hvor farvemarkeringer viser, hvor der er kunder, der snart skal have lavet service, og hvor der er kunder, der allerede skulle have haft servicebesøg.

Du kan tilknytte oplysninger, der altid følger kunden eller opgaven

Du kan tilknytte oplysninger til bestemte opgaver eller kunder, så oplysningerne altid følger den pågældende kunde eller opgave. Det kan for eksempel være særlige krav hos kunden, der altid skal opfyldes, eller det kan være oplysninger om en bestemt reservedel, der skal skiftes, så én medarbejder let kan overlade opgaven til en anden, hvis det ikke er samme person, der besøger kunden hver gang. Alle tidligere rapporter og oplysninger er altid online til rådighed for medarbejderen.

Du kan vælge moduler efter behov

SimPlanner Service er modulopbygget, og du kan derfor vælge et eller flere moduler, alt efter behov.Du kan for eksempel købe et grundmodul, der dækker de basale behov inden for serviceplanlægning, og derefter kan du tilkøbe et modul til tidsregistrering, et lagerstyringsmodul, et modul til varebestilling og varemodtagelse med EDI, et web-modul, eller hvad du nu har behov for. Naturligvis er det også muligt at købe hele pakken på én gang.Endelig har du mulighed for at vælge SimPlanner Basic, hvis du gerne vil starte på et mere enkelt niveau. Kontakt os på telefon 72 62 50 20, hvis du vil høre mere om, hvilken SimPlanner-løsning, der passer til din virksomhed.

Med SimPlanner Service kan du:

  • Få fuldt overblik over ordrer, opgaver og deres indbyrdes bindinger i tid og sted med     medarbejdere, servicebiler, materiale og udstyr.
  • Håndtere ordrer,
  • Foretage tids- og vareregistrering.
  • Se status på planlagte opgaver.
  • Udskrive jobkort.
  • Udveksle data med andre systemer, fx økonomisystemet.

og meget mere. Ring og hør nærmere om, hvilke fordele du får med SimPlanner Service.